Obiectivul General al proiectului consta in cresterea accesului si echitatii in invatamantul superior din Romania (adresandu-se in acest sens unui grup tinta de 500 persoane – din care 100 elevi si 400 studenti), in vederea diminuarii ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui numar de 60 studenti apartinand categoriilor vulnerabile si prin cresterea atractivitatii ofertelor educationale complementare dezvoltate prin proiect (5 oferte educationale complementare noi si/sau imbunatatite), in special in ceea ce priveste antreprenoriatul, corelat cu imbunatatirea competentelor a unui numar de 84 cadre didactice din universitatile partenere implicare in proiect.

Printre rezultatele previzionate ale proiectului se pot enumera: un raport de analiza a actualelor oferte de studii si a problemelor identificate la nivelul grupului tinta de la fiecare partener cu statutul de universitate, actualizare si/sau elaborare de oferte de studii complementare pentru licenta care sa duca la diminuarea ratei de abandon a studiilor universitare, dezvoltarea de oferte educationale cu continut antreprenorial inovator in invatamantul tertiar universitar din domeniile ingineresti, minim 5 oferte de studii complementare (minim o oferta de studii complementara la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate), minim 5 cursuri/ 5 module de antreprenoriat incluse in ofertele de studii completare dezvoltate in proiect (minim un curs/modul de antreprenoriat proiectat si derulat la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate).

Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni.

Proiectul este implementat de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti in parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea si S.C. Omega Trust S.R.L.

Valoarea totala a proiectului este de 6.898.447,03 lei, astfel:

  • asistenta nerambursabila:
    • 5.804.963,82 lei asistenta financiara nerambursabila prin Fondul Social European;
    • 914.067,61 lei asistenta financiara nerambursabila din Bugetul national;
  • cofinantare din partea Beneficiarului si a Partenerilor – 179.415,60 lei .