Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea accesului și echității în învățământul superior din România (adresându-se în acest sens unui grup țintă de 500 persoane – din care 100 elevi și 400 studenți), în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui număr de 60 studenți aparținând categoriilor vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale complementare dezvoltate prin proiect (5 oferte educaționale complementare noi și/sau îmbunătățite), în special în ceea ce privește antreprenoriatul, corelat cu îmbunătățirea competențelor a unui număr de 84 cadre didactice din universitățile partenere implicare în proiect.

Printre rezultatele previzionate ale proiectului s-au enumerat: un raport de analiză a actualelor oferte de studii și a problemelor identificate la nivelul grupului țintă de la fiecare partener cu statutul de universitate, actualizare și/sau elaborare de oferte de studii complementare pentru licență care să ducă la diminuarea ratei de abandon a studiilor universitare, dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut antreprenorial inovator în învățământul terțiar universitar din domeniile ingineresti, minimum 5 oferte de studii complementare (minimum o ofertă de studii complementară la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate), minimum 5 cursuri/ 5 module de antreprenoriat incluse în ofertele de studii completare dezvoltate în proiect (minimum un curs/modul de antreprenoriat proiectat și derulat la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate).

Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 luni.

Proiectul a fost implementat de Universitatea Tehnică de Construcții București în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea și S.C. Omega Trust S.R.L.

Valoarea totală a proiectului a fost de de 6.898.447,03 lei, astfel:

  • asistență nerambursabilă:
    • 5.804.963,82 lei asistență financiară nerambursabilă prin Fondul Social European;
    • 914.067,61 lei asistență financiară nerambursabilă din Bugetul național;
  • cofinanțare din partea Beneficiarului și a Partenerilor – 179.415,60 lei .