Obiectivul General  al proiectului consta in cresterea accesului si echitatii in invatamantul superior din Romania (adresandu-se in acest sens unui grup tinta de 500 persoane – din care 100 elevi si 400 studenti), in vederea diminuarii ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui numar de 60 studenti apartinand categoriilor vulnerabile si prin cresterea atractivitatii ofertelor educationale complementare dezvoltate prin proiect (5 oferte educationale complementare noi si/sau imbunatatite), in special in ceea ce priveste antreprenoriatul, corelat cu imbunatatirea competentelor a unui numar de 84 cadre didactice din universitatile partenere implicare in proiect.


Obiectivele specifice (O.S.) ale proiectului sunt:

O.S. 1: Cresterea accesului si participarii la invatamantul tertiar universitar a unui grup tinta de 400 de studenti, organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior partenere in proiect, respectiv cresterea echitatii pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;


O.S. 2: Sprijinirea accesului la invatamantul tertiar pentru un grup tinta de 100 elevi de liceu, prin derularea de activitati comune de catre personalul didactic si acest GT – realizare de ateliere de pregatire cu elevii de liceu pentru a creste rata de promovabilitate la bacalaureat;


O.S. 3: Derularea unui numar de 5 campanii de constientizare (de tipul atelierelor de lucru) cu diversi reprezentanti relevanti ai GT abordat prin proiect si/sau partenerii din proiect si o intalnire organizata cu reprezentanti din mediul privat relevant domeniilor in care vor fi  dezvoltate si/sau imbunatatire ofertele educationale, in vederea cresterii ratei de participare la invatamantul tertiar si pentru a promova in randul GT beneficiile pe care le ofera educatia de nivel superior privitor la sansele ocuparii unui viitor loc de munca;


O.S. 4: Instituirea si utilizarea unor pachete integrate de masuri de sprijin financiar, prin furnizarea Bursei Student Antreprenor acordata catre un numar de 60 studenti defavorizati, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii de licenta;


O.S. 5: Imbunatatirea nivelului de competente a 84 cadre didactice din invatamantul superior, organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior partenere in proiect;


O.S. 6: Dezvoltarea unui numar de 5 oferte educationale complementare (noi si/sau imbunatatite), avand continut inovator in invatamantul tertiar universitar, prin corelarea cu nevoile pietei muncii din sectoare economice competitive;


O.S. 7: Implicarea partenerului social din mediul privat – Omega Trust – in vederea dezvoltarii ofertelor educationale noi si/sau imbunatatite prin proiect, cu o predominanta componenta aplicativa, corelata nevoilor pietei muncii din sectoare economice abordate prin proiect;


O.S. 8: Promovarea unui mediu inovativ si performant de invatare in institutiile de invatamant partenere, prin proiectarea si derularea de cursuri antreprenoriale complementare catre grupul tinta, inclusiv furnizarea acestora in medii online prin includerea de resurse noi si flexible de invatare (continut didactic in versiune eBook si/sau studii de caz inspirate din practica reala si/sau exercitii aplicative etc.), derulate de universitatile partenere alaturi de partenerul social privat atras in proiect.