Structura activităților proiectului a avut în componență o activitate de management și 3 activități cu ajutorul cărora s-a făcut implementarea tehnică a acestuia. În intervalele 29.08.2019 – 28.11.2019, 01.08.2020 – 30.09.2020, respectiv 27.04.2022 – 26.06.2022 activitățile proiectului au fost suspendate prin Actul adițional nr. 1, Actul adițional nr. 3, respectiv Actul adițional nr. 8 pentru efectuarea unor modificări contractuale. Fiecare dintre activitățile proiectului au avut o anumită perioadă de derulare, așa cum este specificat în tabelul de mai jos: