Structura activitatilor proiectului are in componenta o activitate de management si 3 activitati cu ajutorul carora se face implementarea tehnica a acestuia. In intervalul 29.08.2019 – 28.11.2019, respectiv 01.08.2020 – 30.09.2020 activitatile proiectului au fost suspendate prin Actul aditional nr. 1, respectiv Actul aditional nr. 3, pentru efectuarea unor modificari contractuale. Fiecare dintre activitatile proiectului are o anumita perioada de derulare, asa cum este specificat in tabelul de mai jos: