Rezultatele ce vor fi realizate in cadrul proiectului se impart in doua categorii: rezultatele asteptate in urma derularii activitatii de management (A.0.) si rezultatele asteptate in urma derularii activitatilor tehnice (A.1. – A.3.).


Rezultate asteptate – activitatea de management (A.0.):

RA01.1 – Strategie de implementare, monitorizare si control a proiectului realizat;
RA01.2 – Rapoarte de activitate si fise de pontaj lunare realizate;
RA01.3
– Fise de post detaliate realizate;
RA01.4
– Planul achizitiilor publice intocmit si actualizat;
RA01.5
– Documentatii de achizitie realizate;
RA01.6
– Proceduri de achizitie derulate;
RA01.7
– Contracte de furnizare / prestari servicii intocmite;
RA01.8
– Cheltuieli din cadrul proiectului aprobate si rambursate;
RA01.9
– Executia bugetara a proiectului intocmita si actualizata;
RA01.10
– Cereri de plata/rambursare elaborate si depuse la Autoritatea Finantatoare;
RA01.11
– Cashflow-ul proiectului intocmit si actualizat permanent pe intreaga durata de implementare a proiectului;
RA02.1
– 2 conferinte ale proiectului (1 conferinta de lansare proiect; 1 conferinta de si incheiere proiect) organizate si derulate de Lider;
RA02.2
– 1 Pagina web dedicata promovarii proiectului si Autoritatii Finantatoare creata si actualizata periodic pe parcursul implementarii proiectului la nivelul Liderului;
RA02.3
– campanie permanenta de promovare si crestere a impactului proiectului, parteneriatului si Autoritatii Finantatoar in comunitatea locala, prin comunicate de promovare publicate fie in media scrisa si/sau online;
RA02.4
– alte actiuni de informare si publicitate generala intreprinse de Lider si/sau partenerii din proiect, necesare pentru a creste vizibilitatea proiectului indeosebi in randul GT abordat prin proiect prin realizarea de informari si comunicari cu privire la stadiul implementarii proiectului.


Rezultate asteptate – activitati tehnice (A.1. – A.3.):

RA11.1 – Studiu de analiza a nevoilor/cerintelor pietei muncii si mediului de afaceri, respectiv raport de Prognoza a evolutiei pietei muncii/mediului fiind in stransa corelare cu GT abordat prin proiect si domeniile de specializare in care vor fi dezvoltate ofertele educationale noi si/sau imbunatatite prin proiect  – finalizat (click aici pentru a deschide); ;
RA11.2
– Realizarea unui raport de analiza a actualelor oferte de studii si a problemelor identificate la nivelul grupului tinta de la fiecare partener cu statutul de universitate;
RA12.1
– Actualizare si/sau elaborare de oferte de studii complementare pentru licenta care sa duca la diminuarea ratei de abandon a studiilor universitare;
RA12.2
– Minim 5 oferte de studii complementare (minim o oferta de studii complementara la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate);
RA12.3
– Minim 5 cursuri/ 5 module de antreprenoriat inclus in ofertele de studii completare dezvoltate in proiect (minim un curs/modul de antreprenoriat proiectat si derulat la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate);
RA13.1
– Resurse de invatare moderne si flexibile, avand continut educational inovator aplicativ, elaborate cu sprijinul partenerului social (P6) si utilizate de grupul tinta din proiect;
RA13.2
– Minim 400 studenti din GT al proiectului, indeosebi apartinand grupurilor defavorizate beneficiari ai activitatilor de consiliere, tutoriat si coaching derulate in proiect;
RA14.1
– 1 Metodologie de acordare a Bursei Student Antreprenor elaborata si implementata in proiect;
RA14.2 – 60 studenti beneficiari in cadrul proiectului a Bursei Student Antreprenor, pe parcursul ultimelor 3 studii de licenta (cate 12 studenti la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate);
RA14.3
– 1 Metodologie de acordare a premiilor Tanarul Inginer Antreprenor elaborata si implementata in proiect;
RA14.4
– 1 Competitie de Planuri de Afaceri organizata si derulata la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate;
RA14.5
– 15 beneficiari din GT al proiectului beneficiari ai premiilor in urma participarii la competitia de Planuri de Afaceri derulate prin proiect (cate 3 premii acordate la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate implicat in proiect);
RA21.1
– 30 acorduri de parteneriat incheiate cu licee din regiunile de dezvoltare in care se implementeaza proiectul;
RA22.1
– intalniri/vizite pe perioada implementarii proiectului, realizate de partenerii cu statut de universitate din proiect la nivelul liceelor din comunitatea locala si/regionala in care acestia sunt localizati in scopul atragerii GT – elevi de liceu asumati ca indicator relevant in proiect;
RA22.2
– ateliere de pregatire cu elevii de liceu derulate la sediul fiecarui partener al proiectului, pentru circa 2 luni/an implementare, in vederea cresterii ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat;
RA23.1 – organizarea si derularea a 5 ateliere de lucru realizate la nivelul fiecarui partener din proiect cu GT;
RA23.2
– realizarea a 5 brosuri cu lucrarile prezentate in cadrul atelierelor;
RA24.1
– 1 atelier de lucru/intalnire organizata la nivelul proiectului cu firme relevante sectoarelor competitive si domeniilor de specializare in care vor fi luate in considerate la dezvoltarea ofertele educationale din proiect;
RA24.2
– realizarea unei brosuri de prezentare a rezultatelor evenimentului;
RA31.1
– 86 de cadre didactice din institutiile universitare partenere in proiect (cu exceptia Liderului – UTCB si partenerului 2 – UPB) ale caror competente pedagogice vor fi imbunatatite in urma frecventarii programului postuniversitar de perfectionare profesionala;
RA31.2
– 1 Program de schimb de experienta si bune practici privind aplicarea de tehnici educationale noi si moderne derulat in cadrul proiectului cu ajutorul partenerului social cu cadrele didactice din institutiile de invatamant universitar partenere in proiect;
RA31.3
– 1 Metodologie de evaluare a performantei cursantilor participant la programul postuniversitar de perfectionare profesionala.